\n

EMDR – traumaverwerking

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS).

Deze techniek werkt ook bijzonder goed bij verslavingen, rouw- en verdrietverwerking, bij schuldgevoelens, angst, paniek, slecht zelfbeeld, depressieve stemmingen en slaapproblemen.

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de coach/therapeut). Hierdoor wordt het informatie-verwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd. EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, disfunctionele cognities (gedachten, overtuigingen) en negatieve emoties veranderen.

Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de cliënt. Zo is het in het geval van EMDR niet noodzakelijk dat cliënten hun ervaringen uitspreken. De procedure leidt tot versnelde informatieverwerking.

Het aantal sessies is afhankelijk van de ernst van je klachten en jouw eigen behoefte.
Ik houd ze in mijn werkruimte thuis in Assen. route..

Een EMDR-sessie kost € 80 *.

Neem contact met mij op!

Comments & Responses

Comments are closed.