Coaching

Voorafgaand aan de feitelijke coaching is er een -vrijblijvend-  kennismakings-/intakegesprek, face-to-face of per telefoon.
Het is belangrijk dat er tussen u en mij  een “klik” is en een basis voor vertrouwen.
Aan de hand van dit gesprek spreken wij af welke vorm en duur uw persoonlijke traject zal hebben en wat de bijbehorende kosten zijn. Dit wordt per e-mail bevestigd in een offerte.
Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 5 tot 10 gesprekken van elk ongeveer drie kwartier tot een uur.

Oog-in-oog

  • We gaan, na de kennismaking, samen onderzoeken welke doelen voor u belangrijk zijn. Welke omstandigheden zijn daarbij van belang? Wat gebeurt er?
  • Welke hindernissen zijn er? Wat heb je nodig om je doel te bereiken en wat houdt je tegen?
  • Er vinden interventies plaats. We gaan kijken naar uw persoonlijke strategieën; we zoeken en activeren uw kwaliteiten; we kijken naar het beleven van het bereiken van uw doel.
  • Liggen de gestelde doelen binnen uw bereik?
  • Ja, de door jou gestelde doelen liggen zeker binnen jouw bereik!

Na deze sessies zult u minder stress hebben en meer zelfvertrouwen uitstralen. Uw relatie verandert en u functioneert beter in uw werk.
Na het doorlopen van het coachingstraject bent u zich bewust van uw eigenschappen, vaardigheden en gedrag en heeft u geleerd daar zelfbewust mee om te gaan.

Prijs per sessie is € 75 *; 5 sessies voor € 330 * indien vooruit betaald.

We werken in mijn werkruimte aan huis, Traverse 61 te Assen. route..


Tele-coaching

Telefonisch contact is voor veel mensen een prettige manier van gecoacht worden; de relatieve anonimiteit en het comfort van de zelfgekozen omgeving werken drempelverlagend. Daarnaast zijn er geen reiskosten/-tijden.

Tijdens het vrijblijvende intake-gesprek, spreken we af welke frequentie en (maximale) duur de communicatie zal hebben. U ontvangt per e-mail een bevestiging van deze afspraken en de betalingsvoorwaarden.

Het tarief bedraagt € 12* per kwartier (€48* per uur). De gesprekken kunnen ondersteund worden met e-mailcontact. Tijdens de gesprekken komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde:

  • vaststellen probleem, waar ligt het knelpunt
  • wat wilt u bereiken met de coachvraag, het leerdoel of de verbeterpunten
  • inzicht krijgen in de manier waarop het probleem ontstaat
  • samen met uw coach het gewenste resultaat bereiken

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben. Zie de pagina over Mijn Werkwijze.

Delen: