Werkwijze

Transformatie is een basiswet. Alles verandert en blijft veranderen en wij kunnen niet anders dan mee veranderen. Anders is er geen groei.
Toch verzetten wij ons vaak tegen veranderingen, vooral als we het gevoel hebben dat ze ons opgedrongen worden. Wanneer echter de innerlijke drijfveren en betrokkenheid geactiveerd kunnen worden, ontstaat inzicht in de processen.
Dat noemen we transformatie en die beweging kan juist snel voor resultaat zorgen.

Transformatie kan op meerdere manieren in gang worden gezet:

Mijn primaire werkwijze is transformationeel coachen.
Ik houd je een spiegel voor. Door middel van (eigenwijze en vaak kritische) vragen, moet je op zoek naar jezelf. Reflectie en dieptevragen zijn hier de sleutelwoorden.

Als tweede werkwijze hanteer ik provocatief coachen.
Dit is leuk, uitdagend en zeer effectief. Hiermee kunnen oude, ingesleten patronen doorbroken worden op soms humorvolle wijze. Als coach zeg ik wat ik denk en zet jou daarmee aan tot protesteren. Daarmee ontdek jij je eigen veerkracht!

Tevens hanteer ik de methode oplossingsgericht coachen.
Dan nemen we de oplossing als vertrekpunt. We kijken niet zozeer naar je tekortkomingen, maar meer naar jouw mogelijkheden, vaardigheden en ideeën.

Veelal komen we in een gesprek al deze manieren van coachen aan bod; dat hangt van jou af en het onderwerp van gesprek.

Mindfulness gaat om het bereiken van een middenweg. Niet negeren wat je voelt, maar er ook niet door overspoeld raken. Contact blijven houden met wat er gebeurt, zonder je erin te verliezen. De vrijheid behouden of herwinnen.
Mindfulness is niet zweverig; je blijft of komt met je beide benen op de grond. Het is een praktische oefening die je in staat stelt een eind te maken aan stress, depressiviteit en spanningen.

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de coach/therapeut).

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel is het helpen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.


In een coaching traject kunnen al deze therapieën aan bod komen.
Duidelijk mag zijn dat alles in overleg gaat.  De duur van het traject verschilt van persoon tot persoon en is ook afhankelijk van de aard van de problematiek.

Ik  ga er van uit dat:

  • u zelf uiteindelijk het beste weet wat goed voor u is en op basis van eigen afwegingen, kunt beslissen wat u wèl of niet wilt.
  • u en ik volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat wij unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
  • tijdens de coaching uw doelen, middelen en keuzen prioriteit hebben boven die van mij.

Tot slot wil ik nog vermelden dat ik geloof in de kracht van het NU.
Ik ben ervan overtuigd dat we makkelijker en minder bezorgd kunnen leven, als we ons bewust zijn van dit moment.

Delen: