\n

Werkwijze

Transformatie is een basiswet. Alles verandert en blijft veranderen en als we willen groeien, kunnen niet anders dan mee veranderen
Veranderingen voelen vaak als opgedrongen en roepen verzet op. Kunnen echter de innerlijke drijfveren en betrokkenheid geactiveerd worden, dan ontstaat inzicht in die (veranderings-)processen.
Dat heet transformatie en die beweging kan snel voor resultaat zorgen.

Transformatie kan op meerdere manieren in gang worden gezet:

Mijn primaire werkwijze is transformationeel coachen.
Ik houd je een spiegel voor. Door middel van (eigenwijze en vaak kritische) vragen, moet je op zoek naar jezelf. Reflectie en dieptevragen zijn hier de sleutelwoorden.

Als tweede werkwijze hanteer ik provocatief coachen.
Dit is leuk, uitdagend en zeer effectief. Hiermee kunnen oude, ingesleten patronen doorbroken worden op soms humorvolle wijze. Als coach zeg ik wat ik denk en zet jou daarmee aan tot protesteren. Daarmee ontdek jij je eigen veerkracht!

Tevens hanteer ik de methode oplossingsgericht coachen.
Dan nemen we de oplossing als vertrekpunt. We kijken niet naar je tekortkomingen, maar naar jouw mogelijkheden, vaardigheden en ideeën.

Veelal komen we in een gesprek al deze manieren van coachen aan bod; dat hangt van jou af en het onderwerp van gesprek.

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus.

Mindfulness gaat om het bereiken van een middenweg. Niet negeren wat je voelt, maar er ook niet door overspoeld raken. Contact blijven houden met wat er gebeurt, zonder je erin te verliezen. De vrijheid behouden of herwinnen.

Meditatie, als onderdeel van mindfulness, maar in feite veelzijdig inzetbaar, helpt je je ervaringen in het moment aandachtig te observeren, zonder jezelf te veroordelen voor die ervaringen en de reacties daarop.

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel is helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Aura en chakra healing doe ik op verzoek, als onderdeel van de coaching of in afzonderlijke sessies.


In een coaching-traject kunnen al deze methodes aan bod komen.
De duur van het traject verschilt per individu en is o.a. afhankelijk van de aard van de problematiek.

Uitgangspunten:

  • je weet zelf uiteindelijk het beste wat goed voor je is en kunt, op basis van eigen afwegingen, beslissen wat je wèl of niet wilt.
  • jij en ik zijn volkomen gelijkwaardig, in die zin dat wij unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
  • jouw doelen, middelen en keuzes hebben tijdens de coaching prioriteit boven die van mij.

 

Ik geloof in de kracht van het NU en ben ervan overtuigd dat we makkelijker en minder bezorgd kunnen leven, als we ons bewust zijn van dit moment.

 

Comments & Responses

Comments are closed.